Aktuellt om konst i Blekinge

Alf Jarnestad

Kulturinstitutioner i Blekinge belyser Alf Jarnestads konstnärskap

Under 2023, 100 år efter konstnären och formgivaren Alf Jarnestads födelse belyses hans konstnärliga gärning genom flera utställningar, föreläsningar, workshops och annan programverksamhet runt om i Blekinge. Kulturcentrum Ronneby konsthall uppmärksammar Alf Jarnestad genom en stor retrospektiv utställning.

Programverksamhet - Alf Jarnestad 100 år

Under 2023, 100 år efter konstnären och formgivaren Alf Jarnestads födelse belyses hans konstnärliga gärning genom flera utställningar, föreläsningar, workshops och annan programverksamhet runt om i Blekinge. Kulturcentrum Ronneby konsthall uppmärksammar Alf Jarnestad genom en stor retrospektiv utställning.

Våren 2022 träffades Kulturcentrum Ronneby Konsthall, Anna Jarnestad och Johan Jarnestad för att diskutera möjligheterna för att uppmärksamma och belysa Alfs konstnärliga gärning som sträcker över 60 år. Hans tid som konstnär och formgivare omfattar två av den svenska porslinsindustrins mest spännande årtionden, 1950- och 60-talen. Efter att ha arbetat under både Wilhelm Kåge och Stig Lindberg på Gustavsbergs Studio blev Alf Jarnestad själv som anställd som konstnär vid Karlskrona Porslinsfabrik och blev en nydanande formgivare. 1967 började Alf Jarnestad arbeta i egen ateljé i Bubbetorp utanför Karlskrona. Kunskaperna från industrin och den nyvunna friheten resulterade i en kreativ urladdning där konstnärskapet fick full frihet. I ateljén arbetade han vidare med att skulptera i lera, måla i olja, akvarell, gouache, serigrafi och ritade ständigt.

Konstnärskapet som helhet har inte tidigare visats upp på hemmaplan i Blekinge vilket händer i år med det samlade utställnings- och programverksamhet, Alf Jarnestad 100 år. En stor retrospektiv utställning på Kulturcentrum Ronneby Konsthall produceras med stöd från Region Blekinge. Konstverk som markerar viktiga epoker i konstnärskapet lånas in och suppleras med många verk som fortfarande är i familjens ägo. En del av verken har aldrig visats förut. Under hösten kommer fler utställningar, föreläsningar, workshops och annan programverksamhet att äga rum. Programmen avslutas med öppet hus och ateljévisning i Alf Jarnestads ateljé i Bubbetorp.

Samarbetspartners i projektet är: Kulturcentrum Ronneby konsthall, Konst i Blekinge, Karlskrona kommun, Slöjd i Blekinge, Blekinge museum och Kulturarv i Blekinge. Projektet genomförs i nära samarbete med familjen Jarnestad.

Under sommaren visas också utställning med Alf Jarnestad på Karlskrona Porslinsmuseum och fler av hans verk ingår i Hallands Konstmuseums höstutställning.

Parallellt med årets programpunkter producerar Anna Jarnestad och Johan Jarnestad en monografi om Alf; ”Alf Jarnestad, apparat för återställande av jämvikt” som släpps under hösten.

Alf Jarnestad

Arrangörer: Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun, Blekinge museum, Karlskrona Porslinsmuseum, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv i Blekinge / Region Blekinge och Karlskrona kommun
Initiativtagare: Anna Jarnestad, Johan Jarnestad i samarbete med Kulturcentrum Ronneby konsthall och Konst i Blekinge

Alf Jarnestad
Alf Jarnestad