Aktuellt om konst i Blekinge

riso

OPEN CALL: Risoprint stipendium

2 x stipendium för konstnärer
Summa: 30 000 kr

Vi har den stora glädjen att utlysa möjlighet för två konstnärer att utforska risoprint.
Risoprint kan bäst beskrivas som digitalt screentryck. Tekniken är känd för sina starka färger och särskilda texturer, som gör det möjligt att framställa konstnärligt intressanta trycksaker.

Ansök om möjligheten att som bildkonstnär utveckla ditt konstnärskap med tekniken risoprint. Risoresidenset ger dig som konstnär möjlighet att experimentera och producera en artist book, zine eller en konstnärlig kollektion i risoprint på Kulturcentrum Ronneby konsthall under vintern 2023. Utlysningen gäller konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Konstnärerna får tid och möjlighet att utveckla idéer och testa teknikens möjligheter. Risomaskinen finns i Kulturcentrum Ronneby konsthalls grafikverkstad.

Risostipendiet inleds med risokurs tillsammans med andra konstnärer lördag 11 och söndag 12 november, för att du som konstnär ska vara väl föbered, kunna behärska maskinen och tekniken. Kursen heter ”Risoprint för konstnärer – Lär dig att trycka konsttryck, affischer och zines med risograf!

Efter kursen får två konstnärer tillträde till grafikverkstaden för att utveckla sina idéer och arbeta vidare med risografen. I stipendiet ingår färg och papper upp till en viss kostnad samt tid i verkstaden.

Risostipendium
30 000 kr

Urvalskriterier:
Urval av konstnär sker utifrån konstnärlig idé / motivering och konstnärens tidigare verk.

Deadline ansökan:
Söndag 22 oktober 2023

Vad förväntar vi oss av dig som konstnär?
Innan den konstnärliga produktionen, hålls ett inledande möte mellan konstnärerna
och Konst i Blekinge med presentation av möjligheter, material, förutsättningar och
ramverket för den konstnärliga produktionen. I stipendiet ingår att konstnären i text och bild dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom att hålla en visning av resultatet alternativt processen i grafikverkstaden, på Massmanska kvarnen eller annan plats.

Dokumentationen ska också göras för att kunna presenteras på Konst i Blekinges webbsida och i sociala medier. Formen för presentationen diskuteras i samråd med Konst i Blekinge och ska åtminstone delvis vara i ett format som kan publiceras på Konst i Blekinges webbsida. Redovisning av produktion senast 29 februari 2024 eller enligt överenskommelse.


Vem kan söka:
Yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge. För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.


Vad ska din ansökan innehålla?
- En motiveringstext (omfång max en A4-sida) om vad du intresserad att utveckla.
- Ett urval av bilder (ca 3-5 bilder).
- Ett CV samt en länk till hemsida.

I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress, organisationsnummer/personnummer och hur din anknytning till Blekinge ser ut, om du inte är bosatt permanent i länet. Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, CV, kontaktuppgifter och bilder.
PDF-filen märks med ditt namn + konststipendium

Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Risostipendium + för- och efternamn


Beslut:
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar.

Konst i Blekinge kontaktar konstnärerna som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

För mera information
Kontakta Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare på Konst i Blekinge.


Blekinges konstresurscentrum – från vision till verklighet
År 2019 beviljade Konstnärsnämndens Kulturbryggan medel till Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall för projektet Katalysator. Projektet innefattade nya visioner för delar av den fysiska miljön i området kring Kulturcentrum Ronneby, men även om att förbättra de konstnärliga produktionsmöjligheterna i Blekinge. Inköp av risografen är en del av satsningen.

Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun samarbetar med Konst i Blekinge / Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.