Aktuellt om konst i Blekinge

Emina Kovacic

Foto: Jonas Malmström / Sveriges arkitekter

Föreläsning: Emina Kovacic

Var: Kulturcentrum Ronneby konsthall
När: Onsdag 28 februari, kl.18:30
Föreläsare: Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Fri entré. Passa på att se utställningarna innan samtalet.
Kvällsöppet på Kulturcentrum Ronneby konsthall till kl. 20.

Föreläsning, spaning och reflektion: Om demokrati, empati och byråkrati i stadsplanering


Den offentliga arkitektens spaning utifrån viktiga begrepp inom planering av våra städer och samhällen. Emina Kovacic berättar om konst och arkitektur, mötesplatser och sittmöjligheter och reflekterar kring kreativitet, kunskap och kompetens kopplat till gestaltade livsmiljöer.

Emina Kovacic är stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun. Som stadsbyggnadschef ansvarar Emina för hela planeringskedjan. Genom sin mångåriga roll som stadsarkitekt och förkärlek för tvärsektoriella samarbeten med skol-, omsorgs-, konst- och kulturverksamheter samt dialog med det omgivande samhället har hon tillskansat sig bred erfarenhet i ämnet. Hennes engagemang i stadsbyggnads-, arkitektur- och kulturmiljöfrågor är något som lett till rollen som ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd och sedan 2021 även ordförande i bransch- och fackorganisationen Sveriges arkitekter. Hon driver också den årliga Arkitekturveckan i Karlshamn.

Föreläsningen arrangeras av Konst i Blekinge i samband med utställningen Garden Walks and Sitting Design av Sepa Sama och Jumana Hamdani på Kulturcentrum Ronneby Konsthall.

: : :

Kulturcentrum Ronneby konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.