Aktuellt om konst i Blekinge

Sepa Sama och Jumana Hamdani

Foto: Sepa Sama

Visning, Föreläsning & samtal: Trädgårdspromenader, design för sittande och mötesplatser i staden

Varmt välkommen till presentation av utställningen "Garden Walks and Sitting Designs" av Sepa Sama och Jumana Hamdani som visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall samt föreläsning om AI och gestaltad livsmiljö. Ett program med fokus på gestaltad livsmiljö.

Programmet riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson eller politiker i en kommun, region eller inom statlig myndighet med fokus på frågor inom planering, stadsbyggnad, gestaltad livsmiljö och konst- och kultur. Det vänder sig också till arkitekter, konstnärer och andra intresserade kulturarbetare.


Datum:
11 mars 2024 kl.12.15–15.00

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Arrangörer: Konst- och kulturavdelningen och Regional utveckling/Region Blekinge
Anmäl dig föreläsning & samtal: Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

VISNING: Trädgårdspromenader och Design för Sittande: Konstnärlig Forskning inom Stadsstudier. Visning av utställningen på Kulturcentrum av Jumana Hamdani och Sepa Sama.
Tid: kl. 12.15–13.15

I den här utställningen utforskar arkitekten och forskaren Jumana Hamdani tillsammans med konstnären och forskaren Sepa Sama ämnet promenader och design för sittande, med fokus på Blekinge som en trädgård. Sepa dokumenterar medan Jumana formger.

Utställningen är interaktiv och innehåller en plats där besökarna kan skapa nytt material på en forskningsvägg samt en hörna för eftertanke.

Den innehåller fotografier, samt sittmöbler som är formgivna och printade med 3D-skrivare. Både Sepa och Jumana har ägnat flera år åt forskning i Blekinge. Du kan se deras förslag och vision för Ronneby, ett arbete i skärningspunkten mellan konst, arkitektur, kulturarv och stadsutveckling.


Kaffe: kl.13.15–13.30

FÖRELÄSNING: AI för Resilienta och Hållbara Samhällen och Städer
Tid: kl. 13.30–14.30

I den här föreläsningen presenterar Jumana Hamdani & Sepa Sama projekt gjorda i olika städer, och berättar om deras mixade metoder för hur man kan arbeta med gestaltad livsmiljö för att nå hållbarhetsmål.

I sitt tillvägagångssätt kombinerar de kvalitativ datainsamling genom promenader
och observation med kvantitativ dataanalys genom AI.

Gåmetoden går ut på att fysiskt utforska livsmiljön och ta anteckningar om deras design, funktioner och användning. Dessa kvalitativa data kompletteras sedan med kvantitativa data som samlats in genom AI-analysfunktioner.

Den slutliga datamängden används för att skapa AI-modeller och en databas med livsmiljöegenskaper och användningsmönster. Dessa kan användas för att berätta för stadsplaneringsenheter och beslutsfattare om mer motståndskraftiga städer och samhällen som är socialt inkluderande, rättvisa, anpassningsbara och mänskliga.

SAMTAL: kl.14.30–15.00
Hur går vi vidare i arbetet med gestaltad livsmiljö i Blekinge?
Intressen och behov av samarbeten och gemensamt kunskapande i kommunerna.

Läs mera om Hamdani & Sama:
jsworks.eu Länk till annan webbplats.

Länk till konferensen "Gestaltad Livsmiljö" och broschyren "Gestaltad livsmiljö - Människan i fokus... Länk till annan webbplats.

Jumana Hamdani

Jumana Hamdani

Sepa Sama

Sepa Sama