Aktuellt om konst i Blekinge

Konstnärssamtal

Samtal om konstnärliga processer
– Inför utställningen Sydosten United 2024

Inför och under Sydosten United sommaren 2024 kommer vi att lyfta konstnärliga arbetsprocesser och tillvägagångssätt.

Bakom alla konstverk och bruksobjekt finns ofta en krumbuktande resa av förhoppningar, fråge-
ställningar och val. Konstnärliga processer har olika upprinnelser och formas av inre och yttre
faktorer som bjuder på både motstånd såväl som lösningar. Kanske är det mellanmänskliga relationer som driver processen eller kanske är det dialogen med materialet som formar arbetets gång?

Craftist och curator Markus Emilsson möter fyra konstnärer och konsthantverkare från sydostenområdet för att prata om deras arbetsprocesser, inspirationskällor och material. Det blir två möten kring de bakomliggande resorna. Samtal om drivkrafter, val och inspel som ger det färdiga alstren sin gestalt och karaktär.

Konstnärssamtal

SAMTAL MELLAN MARKUS VALLIEN OCH JENNY CARLSSON GRIP

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Tid: Onsdag 10 april kl.18:30
Medverkande: Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien, samtalet leds av Markus Emilsson
Arrangörer: Kulturcentrum Ronneby konsthall, Konst i Blekinge och Slöjd i Blekinge / Region Blekinge.

Fri entré. Passa på att se utställningarna innan samtalet. Kvällsöppet till kl.20.Naturens uttryck inom konsten och konsthantverket tar sig många uttryck. Jenny Carlsson Grip och Markus Vallien har utvecklat sina individuella konstnärliga språk i nära relation till naturen. De ger den rytm, ton och gestalt på ett personligt sätt i sina verk där naturen både får stå modell och utgöra konstnärligt material.

JENNY CARLSSON GRIP
Jenny Carlsson Grip är målare och naturen tjänstgör både som kraftkälla såväl som inspiration, ibland även som tillfälligt ateljérum. I täta utsnitt fångar Carlsson Grip livskraft och förruttnelse. Bildvärlden är figurativt abstrakt och naturen ges skepnad snarare som en energi, en urkraft, än som ett bildmotiv. Mustigt, våldsamt och nyansrikt talar Jenny till våra inre upplevelser och mitt i det kaotiska uppstår någon slags trygg vilsamhet.

Veckorna innan jag påbörjar ett nytt arbete är jag väldigt fokuserad och samlar energi, sen blir det som en attack när jag väl börjar måla.

Jenny Carlsson Grip är uppväxt i Blekinge och utbildad på Umeå konsthögskola där hon erhöll en masterexamen 2013. Efter sina studier bodde hon en tid i Stockholm men återfinns nu mer på landet utanför Kallinge, Blekinge. Carlsson Grip är har erhållit flertalet arbetsstipendier, blanda annat Åke Andrén Stiftelsens Stipendium 2022, och hennes verk är representerad i museala och regionala samlingar runt om i landet.

MARKUS VALLIEN

Jag tycker om att ha en deadline. Jag lever ett liv med självhushållning, odlar, har skog och kor så det är många processer som behöver tas hand om i vardagen. Jag behöver veta när något ska vara klart.

Livets nödvändigheter i vardagen på gården utanför Eriksmåla har på ett sömlöst sätt fört Markus Vallien in i en konstnärlig kontext. Han har aldrig drömt om att bli konstnär men hantverk har alltid varit en självklar, och stundtals nödvändig del av hans liv.

Skogen, fälten och jordbruket förser honom med material och sökande och samlande är en viktig del av Valliens arbetsprocess. Två kubik näver, torkade kaveldun, enestörar, slanor, gäddskelett, horn, en hög av klövar. Allt samlas i möjligheternas skafferi och när rätt tillfälle uppstår hittar de hem i något av Markus konstverk. Färgskalan är alltid autentisk och materialtrogen och Markus intresserar sig inte för applicerad färg.

Jag kan få rysningar av färgen och nyanserna i barken på en gammal gran…
jag gillar ju färger.

Markus Vallien arbetar både med små skulpturer och större installationer och han har skapat monumentala stiliserade konstverk både i de fri utomhusrummet såväl som under konsthallars tak och skydd.

Konstnärssamtal

SAMTAL MELLAN IDA PETTERSSON PREUTZ & ANNIKA EKDAHL

Plats: Kulturcentrum Ronneby konsthall
Tid: Onsdag 6 mars, kl.18:30
Medverkande: Annika Ekdahl och Ida Petterson Preutz, samtalet leds av Markus Emilsson
Arrangörer: Kulturcentrum Ronneby konsthall, Konst i Blekinge och Slöjd i Blekinge / Region Blekinge.


Fri entré. Passa på att se utställningarna innan samtalet. Kvällsöppet till kl.20.

I vår första samtalskväll ger vi oss in i ett textilt landskap. I en värld av fibrer, färgning, garn, tyglappar, tryck och vävda stycken får vi möta både abstrakta mönsterbilder och figurativa motiv. Annika Ekdahl och Ida Pettersson Preutz delar intresset av textil som konstnärligt medium och de har båda en stark passion för hantverksprocessen. Deras tekniker, uttryck och bildvärldar är dock väsensskilda och vi är glada över att få möta dem i ett samtal om hur deras olika konstnärliga processer startar, tar form och fortskrider.

ANNIKA EKDAHL
Annika Ekdahl arbetar med gobelängteknik och skapar monumentala bildvävar där fantasi och verklighet flätas samman i detaljrika motiv. Gestaltningarna påminner ofta om en teaterscen, ett skådespel med fonder och rekvisita som betraktare får kika in på. Där finns mänskliga aktörer och ibland djur som har samlats till någon slags gemenskap, ofta en fest eller måltid. Det var i slutet av 70-talet som Annika började intressera sig för vävning men det var långt senare, efter en aha-upplevelse som hon hittade det uttryck och språk som vi känner henne vid idag. Atmosfären och tonen i Ekdahls bilder är central och arbetsprocessen börjar ofta med att bestämma vilken stämning verket ska fånga.

Varje väv jag påbörjar tar mig ett till två år att färdigställa så jag behöver bestämma mig för något som jag kan umgås med under en längre tid.

Annika växte upp i Stockholm och flyttade till Blekinge i början av 80-talet. Hon är utbildad inom textil på HDK i Göteborg där hon senare även blev adjungerad professor. Ekdahl har erhållit flera prestigefyllda priser och hennes verk ingår i flera museers samlingar.

IDA PETTERSSON PREUTZ
Genom tydligt avgränsade fält, kontraster och kraftfulla färgmöten bygger Ida Pettersson Preutz sina textila bilder. Hon befinner sig i en geometrisk mönstervärld och Pettersson Preutz söker efter de visuella effekter och illusioner som kan uppstå i linjespel och färgkontraster. Det var under studierna på Konstfack som Ida inledde en fördjupad relation till lapptäcksteknik. Med många år av praktiskt utforskande har hon genom det skapat sitt unika uttryck och konstnärliga språk. Ida Petterssons Preutz konstverk är en kraftinjektion. Noggrant utvalda färger och exakta mönstersystem sammanfogas till större enheter och övergår till flimrande upplevelser som både kan kittla och gäcka betraktarens sinnen.

Ida Pettersson Preutz är uppväxt i Mariestad men efter avslutade masterstudier på Konstfack flyttade hon till Älmhult. Där kombinerar hon sin konstnärliga praktik med designuppdrag för IKEA och du kan således möta hennes objekt både på konsthallar och gallerier runt om i landet såväl som i vardagliga funktionsobjekt i hemmamiljöer.


Annika Ekdahl

Annika Ekdahl

Ida Pettersson Preutz

Ida Petterson Preutz

Jenny Carlsson Grip

Jenny Carlsson Grip

Markus Vallien

Markus Vallien Foto: Terje Östling