Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum

Sofia de la Fuente + Blekinge Uppfinnareverkstad = Artefakter

Sofia de la Fuentes konstnärliga projekt Artefakter visades under utställningen Art Mesh på Kulturcentrum Ronneby konsthall i februari 2021. Utställningen fokuserade på resultaten av konstnärliga experimentella samarbeten mellan konstnärer och industrier i Blekinge.

Både konstnärer och ingenjörer formar vår värld och vår världsbild och inspirerar oss till nya perspektiv på vardag och framtid. Konst och teknik kan öppna våra ögon för nya förhållningssätt och möjligheter. Kan konsten utmana tekniken och tekniken utmanas av konst?
Är det tekniken eller fantasin som sätter gränserna?

Produktionerna i utställningen har genomförts inom ramen för Konst i Blekinges projekt Art Eco System med stöd av Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Art Mesh är en del av Art Eco System.

Konstnärerna som medverkar i projektet ansökte om produktionsstipendier från Konst i Blekinge / Region Blekinge. Konstnärerna kan nu ”sina” tekniker och vi hoppas att företagen låtit sig inspireras till nya konstnärliga samarbeten.

Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum

Konstnär: Sofia de la Fuente
Konstnärligt projekt: Artefakter
Industri: Blekinge Uppfinnareverkstad
Material: Delaktighet, papper och stål

Konstnären Sofia de la Fuente om processen och arbetet

Artefakter: För rörelser som skapar mening
artefakt: artefa`kt (latin a`rte fa`ctum ’konstgjord’), av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt
Källa: Nationalencyklopedin

Med inspiration i surrealismen presenterar jag ett mobilt konstverk, ett system för medskapande: Artefakter för rörelser som skapar mening.

Som konstnärlig och pedagogisk metod används slumpen och rörelsen. Betraktaren är inte passiv utan en aktiv medskapare av verket. Handlingen blir konst.

Konstverket är ett lekfullt resultat av deltagarnas insatser i form av ord eller bild, på svenska eller även i kombination med andra språk. Det färdiga verket aktiveras av rörelse när de individuella ord eller bild sätts ihop på ett litet träställ och animeras i en apparat som jag kallar bläddrare.

Sammansatta, ska dessa artefakter konstruera (eller slumpmässigt dekonstruera) och skapa ytterligare en mening.

Det fysiska objektet ”Bläddraren” formades i samverkan mellan konstnären Sofia de la Fuente, Blekinges uppfinnareverkstad och konstnären Jan Cardell, som också tillverkade objektet.

Artefakter för rörelser som skapar mening är ett verk av kinetisk konst som undersöker både människan och gruppen, det enskilda och det gemensamma. Individens ord eller teckning fungerar som beståndsdelar i surrealistiska artefakter.

// Sofia de la Fuente

Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum

Guide till skapandet av Artefakter
Konstverket byggs upp i olika steg:

1. Kreativ uppvärmning:
Kreativ uppvärmning eller avslappning av sociala krav genom att spela en anpassad version av Cadavres exquits.

2. Vi skapar med ord:
A. Beroende på gruppens egenskaper (enligt ålder eller kunskapsnivå)
skapar vi möjliga sammansatta ord t.ex. hej-då/ hej-hej/hej-san.
Eller konst-verk/konst-när/konst-ant (notera sv-eng)?
B. Slumpens nivå kan utökas till helt fritt valda ord.
C. Ytterligare nivå, blanda språk.

3. Vi skapar med bild:
A. Vi ritar halvor av porträtt, människor och/eller djur och/eller insekter.
B. Vi ritar halvor av blommor/träd.
C. Vi ritar halvor av landskap.
D. Kan vi inkludera ord i bilden? Vad tycker deltagarna?

4. Vi laddar lapparna i våra bläddrare och sätter igång animationen.

5. Vi betraktar.

6. Avslutande observationer och möjliga diskussioner:
Vad är det som syns?
Vad kan det heta?

Ytterligare förslag på ämnen som kan diskuteras:
Vem är upphovsman? Är det konst? Vad är samtidskonst?
Vad betyder att skapa mening? Vad är surrealismen? Vad är poesi?
Metoden av att undvika medvetna val. Medmera, så klart.

Bilder: Anders Bergön