Månadens konstverk: Mars 2024
Livräddare – Karin Meijer

Karin Meijer

Livräddare av Karin Meijer.

KARIN MEIJER

För Ambulansverksamheten både i väst (Karlshamn) och i öst (Karlskrona) har Karin Meijer gjort verken Livräddare (I och II), som består av gula reliefer i keramik på grön botten. Tre par händer som formas och hjälper på varje plats, men de ser olika ut. Det finns en stark symbolik i händer – de kan förmedla ett språk med bokstäver och ord – teckenspråk, men de kan också göra skillnad för oss alla.

Karin Meijer är utbildad vid Gävle folkhögskola och Keramik- och glaslinjen på Konstfack i Stockholm. Hon har en egen ateljé i Ramdala och jobbar även som bildlärare på Karlskronamontessori, Gullberna. Så här beskriver hon sitt arbete med keramiken:

Jag tycker om den högbrända, täta leran, det sköra men ändå stabila uttrycket. I den genombrutna keramiken är rytmen viktig, flytet i ´spritsandet´, nerven som uppstår i kombination av det kontrollerade och det som materialet styr. Jag använder gärna dekorer och många färger.

 

Ambulansverksamheten fick nya byggnader. I Karlshamn installerades konstverket 2019 och i Karlskrona 2020. Den så kallade enprocentsregeln tillämpades i båda projekten. Den går ut på att en procent av fastighetsinvesteringen ska gå till konstnärlig gestaltning. Region Blekinge tillämpar 0,5 % till konstnärlig gestaltning.

 

Karin Meijer
Karin Meijer.
Karin Meijer