#45 MOUSTAFA JANO

Moustafa Jano är konstnär och grafisk designer, född i Aleppo i Syrien men numera bosatt och verksam i Blekinge. Han utgår ifrån egna erfarenheter när han i sina fotomontage utforskar hur bekanta bilder av krig, flykt och förödelse kan laddas om och öppna upp mot det oväntade.

Moustafa Jano

I hans bilder blandas det dokumentära med det iscensatta, det personliga med det allmänna.
Tillsammans med influenser från filmens värld öppnar denna dynamik upp mot nya historier och möjligheter.

”The Forgotten 2” och ”Over the clouds” är två verk som omnämns i avsnittet.

Under våren 2021 visas Moustafa Janos utställning ”Small Dreams” på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Utställningen produceras av Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall, med stöd ur särskilda medel från Kultur- och bildningsnämnden på Region Blekinge, samt med produktionsstöd av Exposeprint.

: : :

Avsnittsinformation

Konstverk: Moustafa Jano, The Forgotten 2
Musik: Jesper Norda
Produktion: Susanne Skog
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Längd: 15 min 30 sek

: : :

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#45 Moustafa Jano Länk till annan webbplats.